11 ธันวาคม 2562 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์10 ธ.ค. 2562 20:44โดยสกุณา โสดาปัดชา   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 20:45 ]


    พระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “ การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502 วันนี้ ( 11 ธ.ค.62 ) เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรยสนทนา (ภาพกิจกรรม)
Comments