11 ธันวาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

โพสต์12 ธ.ค. 2562 00:47โดยสกุณา โสดาปัดชา


    นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จำนวน 10 ท่าน 1.นายประชัย พรสง่ากุล ผอ.รร.พุทไธสง 2.นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม ผอ.รร.หนองตาดพิทยาคม 3.นายวีรเทพ เนียมหัตถี ผอ.รร.ไทยเจริญวิทยา 4.นายมานัส เวียงวิเศษ ผอ.รร.นางรอง 5.นายพล บุญโชติ ผอ.รร.กลันทาพิทยาคม 6.นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ ผอ.รร.ชุมแสงพิทยาคม 7.นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผอ.รร.โนนเจริญพิทยาคม 8.นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผอ.รร.นาโพธิ์พิทยาคม 9.นางสุเนตร ขวัญดำ ผอ.รร.ร่อนทองพิทยาคม และ10.นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ผอ.รร.ร่วมจิตต์วิทยา 20 ธันวาคม 2508 (ภาพกิจกรรม)
Comments