11 ธันวาคม 2562 "มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา"

โพสต์12 ธ.ค. 2562 00:50โดยสกุณา โสดาปัดชา


    นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. น.ส.ยุพารักษ์ วีระสอน รอง ผอ.รร.หนองพอกวิทยาลัย สพม.27 มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.อุดมอักษรพิทยาคม 2. นางสุภัทร์ แสนกล้า รอง ผอ.รร.สวายจีกพิทยาคม สพม.32 มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.สามัคคีพิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
Comments