11 ส.ค. 63 เตรียมความพร้อม เรียนปกติ 100%

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:09โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 23:54 ]สพม.เขต 32 เตรียมความพร้อม ให้เด็กนักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติ 100 %
.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ติดตามการเตรียมความพร้อมตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้เด็กนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมปลดล็อคเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
.
ในโอกาสนี้ ได้พบเพื่อนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ และชี้แจงการดำเนินการนโยบายการลดการบ้านให้นักเรียน 1 ใน 4 ข้อ ที่ได้มอบเป็นนโยบาย การพูดวันนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูได้ตระหนักถึงการลดการบ้านของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ สืบค้น และสร้างทักษะของนักเรียน
.
พร้อมนี้ขอให้ครูเข้มงวดในเรื่องของการดูแลนักเรียน ให้สมกับที่ผู้ปกครองได้ฝากความหวังที่คุณครู (ภาพกิจกรรม)
Comments