11 ส.ค. 63 " การลดการบ้านนักเรียน "

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:18โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:42 ]


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบเพื่อนผู้บริหาร คณะครู เพื่อติดตามการมอบนโยบายการลดการบ้านให้นักเรียน 1 ใน 4 ข้อที่ได้มอบเป็นนโยบาย การพูดวันนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูได้ตระหนักถึงการลดการบ้านของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ สืบค้น และสร้างทักษะของนักเรียน (ภาพกิจกรรม)
Comments