11 ส.ค. 63 " การลดการบ้านนักเรียน "

โพสต์2 พ.ย. 2563 20:18โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 23:16 ]


        วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. I ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคม นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบเพื่อนผู้บริหาร คณะครู เพื่อติดตามการมอบนโยบายการลดการบ้านให้นักเรียน 1 ใน 4 ข้อที่ได้มอบเป็นนโยบาย การพูดวันนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูได้ตระหนักถึงการลดการบ้านของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ สืบค้น และสร้างทักษะของนักเรียน (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments