11 พฤศจิกายน 62 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "

โพสต์13 พ.ย. 2562 18:27โดยสกุณา โสดาปัดชา


    วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 “วันลอยกระทง” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีนี้วันลอยกระทง ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทย ประเพณีลอยกระทงกำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป เดิมเชื่อกันว่า ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วง เจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่า “พิธีจองเปรียง” ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน ๑๒ มาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และนางนพมาศ ไม่มีตัวตนจริง เป็นเพียงเรื่องราวที่แต่งขึ้น (สำนักข่าวไทย) 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 เชิญชวนร่วมประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม โดยเน้นรักษ์สิ่งแวดล้อม กับครอบครัว (ภาพ- คงศักดิ์/ ข่าว - กอร์ป ตระกูลจันทร์) (ภาพกิจกรรม)
Comments