11 เม.ย.2561 สพม.32 " สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย "

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:48โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


วันนี้ ( 11 เม.ย.2561) เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศกษา ครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร กล่าวขอขมาและขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมัธยมศึกษาจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามด้วยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ก่อนที่จะนั่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพกิจกรรม
Comments