11 เม.ย.2561 " การรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ "

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:50โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

วันนี้ ( 11 เม.ย.2561) เวลา 13.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13/2561 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา  ภาพกิจกรรม
Comments