11 เมษายน 2562 สพม.32 " องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:35โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ ( 11 เมษายน 2562) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เทิดทูนสถาบัน กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผู้อำนวยการนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสำคัญของงานเทศการลมหาสงกรานต์ ความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับผู้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
ภาพกิจกรรม
Comments