11 เมษายน 2561 สพม.32 " ก้าวต่อไป "

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:43โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


วันนี้ (11 เมษายน 2561) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพ
ม.32 ซึ่งแต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันโดยทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระภุมิเจ้าที่ สุนทรียสนทนาในข้อราชการการประชุม,การเตรียมงานสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีของไทยชาวมัธยมศึกษาบุรีรัมย์ในวีนนี้ เวลา 9.59 น ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม     ภาพกิจกรรม
Comments