11 ก.พ. "รักษามาตรฐานการป้องกัน"

โพสต์14 ก.พ. 2564 18:08โดยnanthana tadsana


        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ. สพม.32 ขอให้บุคลากรตระหนักและรับผิดชอบตามาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด แม้สถานการณ์จะเบาบาง การเข้า-ออก ในสำนักงานฯ ขอให้เข้มงวด ทุกกลุ่มร่วมรับผิดชอบ. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments