11 กันยายน 2560 สพม.32 ต้อนรับ " เขตลำดับ ที่ 87- 88 "

โพสต์10 ต.ค. 2560 00:05โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

REPORT: เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางวันพร นาคแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ..สพม.32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับนายพงษ์เทพ จีระสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นครราชสีมา เขต 3 ในการมาศึกษาดูงานบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งเป็นเขตนำร่อง สพฐ. ในการดำเนินการเขตพื้นที่สุจริต โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพม.32 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  (ภาพกิจกรรม)
Comments