10 พ.ย. 63 " ความร่วมมือ "

โพสต์9 พ.ย. 2563 19:17โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 01:17 ]


"... การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือ ของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วย ความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม...”
.
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพีธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ลานพระราชวังดุสิต
๓ ธันวาคม ๒๕๐๔
.
วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
.
#กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 พบบุคลากร พร้อมแนะนำแนวทางการทำงานร่วมกัน ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเพื่อสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา (ภาพกิจกรรม)
Comments