10 พ.ย. 63 " ความร่วมมือ "

โพสต์9 พ.ย. 2563 19:17โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 20:52 ]


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "... การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือ ของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วย ความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม...” ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพีธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต๓ ธันวาคม ๒๕๐๔. ผอ.สพม.32 พบบุคลากร พร้อมแนะนำแนวทางการทำงานร่วมกัน ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเพื่อสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments