10 พฤศจิกายน 2561 สพม.32" ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายใน"

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:55โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประชุม การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2561 ของกระทรวงการคลัง โดย นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 กระทรวงการคลัง แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งร่วมมือกันจัดระบบการควบคุมภายในในหน่วยงาน ให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จากสถานศึกษาจำนวน 67 แห่ง บุคลากร สพม 32 จำนวน 18 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.22 (นครพนม) สพม 24 (กาฬสินธุ์) รวม 154 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม . (ภาพกิจกรรม)
Comments