10 พ.ย. 63 "ขอแสดงความยินดี"

โพสต์17 พ.ย. 2563 01:15โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 01:25 ]


วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2563 ) นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานในพิธีร่วมแสดงความยินดีกับนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยนายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
Comments