10 มกราคม 2561 สพม.32 " ช่วยน้องคลายหนาว "

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ในวันนี้ (10 มกราคม 2561) เวลา 10.30 ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 32 (บุรีรัมย์) นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู ร่วมมอบเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนร่วมจิตย์วิทยา โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า อำเภอโนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทั้งนี้เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคให้ศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัยหนาว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และจากสหวิทยาเขต ทั้ง 9 แห่ง
(ภาพกิจกรรม)
Comments