10 มีนาคม 2563 " ขอแสดงความยินดี "

โพสต์19 มี.ค. 2563 19:23โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรากร เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทไธสง และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  (ภาพกิจกรรม)
Comments