10 เมษายน 2562 สพม.32 " สืบสานประเพณีสงกรานต์ "

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:30โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 10 เมษายน 2562 ) เวลา 10.00 น ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) ประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กล่าวขอขมาและขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
Comments