10 เมษายน 2561 สพม.32 เพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้การบริหารโครงการ

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:37โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
 

วันนี้ ( 10 เมษายน 2561 ) เวลา 09.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสนอโครงการบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการทำ แผนปฏิบัติการโรงเรียน จำนวน 118 คน 
ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ภาพกิจกรรม
Comments