10 ก.ย. 63 ครอบครัวให้กำลังใจสอบสัมภาษณ์บรรจุ “ พนักงานราชการ”

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:13โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 22:43 ]

        วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา 7 สาขา และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข วันที่ 4 กันยายน 2563 ผู้สมัครสอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทั้งสิ้น จำนวน 281ราย มีสาขาวิชานาฎศิลป์ 17 ราย ภาษาอังกฤษ 21 ราย ภาษาไทย 41 ราย สังคมศึกษา 88 ราย ศิลปศึกษา 3 ราย พลศึกษา 28 ราย คอมพิวเตอร์ 63 ราย และพนักงานวิทยาศาสตร์ 20 ราย ขาดสอบ ผู้สมัครรายหนึ่ง กล่าวว่า " เพิ่งจบ แต่ยังไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหน และมีผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดมาร่วมให้กำลังใจ ข้อสอบไม่ยาก ขั้นตอนการสมัครสอบก็สะดวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจง ประกาศรายละเอียดการสอบทุกขั้นตอน " ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 264 ราย ขาดสอบ 17 ราย โดยเอกสังคมศึกษา มีผู้สอบสัมภาษณ์มากที่สุด 83 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 และรายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ssbr32/
Comments