10 ก.ย. 63 ครอบครัวให้กำลังใจสอบสัมภาษณ์บรรจุ “ พนักงานราชการ”

โพสต์2 พ.ย. 2563 22:13โดยnanthana tadsana   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2563 22:38 ]

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา 7 สาขา และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข วันที่ 4 กันยายน 2563 ผู้สมัครสอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ทั้งสิ้น จำนวน 281ราย มีสาขาวิชานาฎศิลป์ 17 ราย ภาษาอังกฤษ 21 ราย ภาษาไทย 41 ราย สังคมศึกษา 88 ราย ศิลปศึกษา 3 ราย พลศึกษา 28 ราย คอมพิวเตอร์ 63 ราย และพนักงานวิทยาศาสตร์ 20 ราย ขาดสอบ
ผู้สมัครรายหนึ่ง กล่าวว่า เพิ่งจบ แต่ยังไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหน และมีผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดมาร่วมให้กำลังใจ ข้อสอบไม่ยาก ขั้นตอนการสมัครสอบก็สะดวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจง ประกาศรายละเอียดการสอบทุกขั้นตอน
ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 264 ราย ขาดสอบ 17 ราย โดยเอกสังคมศึกษา มีผู้สอบสัมภาษณ์มากที่สุด 83 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 และรายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 (ภาพกิจกรรม)
Comments