10 ก.พ. 64 "เพื่อส่วนรวม สู้โควิด ด้วยจิตสำนึก"

โพสต์14 ก.พ. 2564 17:59โดยnanthana tadsana


        วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สพม. 32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์. #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด. (ภาพกิจกรรม)แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/spm32
Comments