ข่าวกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย "

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:30โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ ( 25 มีนาคม 2562 ) ที่วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครูนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์และเกิดสภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ " ครูผู้ช่วย "

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:27โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


คณะวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครูนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์และเกิดสภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับการอบรม ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

" การบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน "

โพสต์24 มี.ค. 2562 23:43โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ณ ห้องประชุมไชยมงคล ( อาคารมัธยม 3) (ภาพกิจกรรม)

" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์24 มี.ค. 2562 23:39โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ

วันที่ ( 22 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ สุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ด้านการตรงต่อเวลา การตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (ภาพกิจกรรม)

" พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โพสต์20 มี.ค. 2562 19:47โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ (20 มีนาคม 2562 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference ในรายการ “ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12 ช่วงเลขาพบเพื่อนครู โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย ,นักเรียนในโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศโรงเรียนถนนมิตรภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล , การประชุม high scope ครูผู้สอนจุดที่ 1 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น ,ความปลอดภัยในการทัศนศึกษาของนักเรียนและครู ช่วงปิดภาคเรียน,รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่งระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 62 และการแต่งตั้งตามมติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62 http://www.moe.go.th/websm/2019/2/122.html  (ภาพกิจกรรม)

จิตอาสาครู ก กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิต

โพสต์20 มี.ค. 2562 19:43โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 19:51 ]


วันที่ (19 มี.ค. 62) นะสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขานรับโครงการเพิ่มจิตอาสา ครู ก เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัย  ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิต ในสถานศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ /ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย /โรงพยาบาลบุรีรัมย์/อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์//ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ /และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน รวมจำนวน 81 แห่ง โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้มีเจตจำนงร่วมมือกันในการสนับสนุนการจัดหาโลหิต การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต การเตรียมตัวบริจาคโลหิต การดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตและป้องกันภาวะ โลหิตจางในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสาสมัครบริจาคโลหิตในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดทั้งการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการเป็นผู้ให้ โดยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัด ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์ จากสถิติพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการใช้โลหิตเพิ่มขึ้น มีการใช้รักษาผู้ป่วยตติยภูมิเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องสำรองโลหิตเพิ่ม ซึ่งคาดว่าในกลุ่มเยาวชนจะสามารถเพิ่มอัตราการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีก 3 เปอร์เซ็น จะทำให้โลหิตสำรองอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเพียงต่อการใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพกิจกรรม)

" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์20 มี.ค. 2562 19:39โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ ( 19 มีนาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กลุ่มนิเทศก์ ฯ นำเสนอการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน กลุ่มงานที่รับผิดชอบการตรวจ ติดตาม การคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่ นำเสนอและแนะนำการตรวจติดตามขยะฯ (ภาพกิจกรรม)

" องค์กรสู่มาตรฐานสากล "

โพสต์17 มี.ค. 2562 19:16โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ (15 มีนาคม 256น) เวลา 08.30 น นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมการตรวจ ติดตาม การบริหารจัดการขยะ โดยกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ร่วมนำเสนอแนวทางการทิ้ง คัดแยกขยะ เพื่อให้องค์กรเป็นสำนักงานปลอดขยะ (รูปกิจกรรม)

" พุธเช้า ข่าวสพฐ. " 13/03/62

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:50โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


วันที่ (13 มีนาคม 2562 ) 07.30 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าวสพฐ. " ครั้งที่ 11 โดยมีกิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ครูดี ศรี สพฐ. ของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอในรายการ (ภาพกิจกรรม)

" บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 "

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:48โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด – ปิด และการแสดง เพื่อวางแผนและเตรียมการดำเนินการต่าง ๆ ของฝ่ายพิธีเปิด – ปิดการแสดง เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ บุรีรัมย์เกมส์ ” โดย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุม (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 810