ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ ไหว้พระ

โพสต์11 ต.ค. 2562 01:49โดยPhakpoom Phatchanee”ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้น… การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน …อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22 มิถุนายน 2524

11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.32 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน สวดมนต์ไหว้พระ

#กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งข้อราชการและกิจกรรมในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ขอให้บุคลากรร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019

โพสต์11 ต.ค. 2562 01:34โดยPhakpoom Phatchanee


นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัลการแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019

นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA) ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง จำนวนโรงเรียนละ 4 คน และครูคอมพิวเตอร์ จำนวนโรงเรียนละ 2 คน ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2562

ในการแข่งขันมีการแบ่งกลุ่มใหม่ด้วยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 4 คน นักเรียนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Unity เพื่อให้นักเรียนแต่ละทีมที่มาจากต่างโรงเรียนกันได้เขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเกมร่วมกัน โดยทีมที่ได้ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะเข้าชิงชนะเลิศกับทีมจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน TJ-SIF 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัลทั้ง 3 ลำดับ รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม PEN 1. นายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2. นางสาวนันท์ทพิน นันทะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3. นายรุจิภัส ทองเป้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 4. นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม Gold E 1. นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2. นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3. นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4. นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีม WECRAFT 1. นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2. นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3. นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4. นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ครูที่ปรึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายเอกชัย วัฒนไชย และนายสกลเกียรติ ขันทอง   (ภาพกิจกรรม)

ผอ.สพม.บุรีรัมย์ให้โอวาทครูผู้ช่วย

โพสต์11 ต.ค. 2562 01:30โดยPhakpoom Phatchanee
นายรณชัย   สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ให้โอวาท ข้อคิด การทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน จะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง “ครูผู้ช่วย” ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มติให้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 16 อัตรา 11 วิชาเอก 10 โรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

9 ตุลาคม 2562 สพม.32 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด

โพสต์11 ต.ค. 2562 00:19โดยPhakpoom Phatchanee


     สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ.บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 สหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 โดยมี นายประชัย พรสง่ากุล ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายประชัย พรสง่ากุล กล่าวว่า การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ จุดแข่งขันที่ 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปหัตถกรรมอย่างกว้างขวาง สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียนและครูในสหวิทยาเขตพุทไธสง –สหวิทยาเขตสตึกให้มากยิ่งขึ้น และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละรายการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 การจัดการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน มีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 241 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2,589 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการทุกฝายและได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 16โรงเรียน ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการแข่งขัน การส่งครูมาเป็นกรรมการตัดสิน และโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมได้อนุเคราะห์สถานที่ ใช้ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69   (ภาพกิจกรรม)

3 ต.ค. 62 รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2019

โพสต์11 ต.ค. 2562 00:17โดยPhakpoom Phatchanee


     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2019 วันนี้ (3 ต.ค. 62) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่มาร่วมแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางมาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP 2019 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ได้ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยชาวต่างชาติทยอยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สู่ จ.บุรีรัมย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก   (ภาพกิจกรรม)

30 ก.ย. 62 สพม.32เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร

โพสต์11 ต.ค. 2562 00:14โดยPhakpoom Phatchanee


   สพม.32 เดินหน้ายกระดับความเข้มแข็งจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาสร้างจิตสำนึก โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร เพื่อก้าวสู่ "องค์กรคุณภาพ" พร้อมปลูกจิตสำนึก รักในอาชีพ วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้จัดอบรมบุคลากร โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนา และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาความคิด และปลูกจิตสำนึกรักในอาชีพ ผู้เข้าอบรมรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 66 คน และบุคลากรจำนวน 66 คน โดยมีนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานในพิธีเปิด นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เพื่อมองเหลียวหลัง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ที่ผ่านมาทำงานได้มาตรฐาน “ บุรีรัมย์สแตนดาร์ด( standard)” เราทำภารกิจที่เยอะมากและงานที่ทำร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ทำได้ดี นอกเหนือจากจากงานปกติ หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล โดย อ.ทองสุข มันตาทร กิจกรรมมองเหลียวหลังและก้าวหน้าไปอย่างไรวันนี้ จึงเป็นการมาพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและมุ่งจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและทักษะของการสื่อสารในการให้บริการที่ดีก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้การทำงานพวกเราจะได้ก้าวหน้าและมั่นคง ภาพกิจกรรม

6 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ฯ

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:31โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (6 พ.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" และพสกนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมประกอบพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:26โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

4 พ.ค. 62 " สพม.32 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร "

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:18โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระสงฆ์ 69 รูป ออกรับบิณฑบาต โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในพิธี

1-10 of 845