ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร3 กรกฎาคม 2563 สพม.32 " การ์ดไม่ตก "

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:43โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง (ตามความสมัครใจ) ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563  (ภาพกิจกรรม)

2 กรกฎาคม 2563 "ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์"

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:41โดยPhakpoom Phatchanee


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พร้อมทั้งมอบเครื่องเทอร์โมสแกน และเจลแอลกอฮอล์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร . โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ติดตามและนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้  (ภาพกิจกรรม)

2 กรกฎาคม 2563 เมืองแก ฯ " Back to healthy school"

โพสต์3 ก.ค. 2563 01:40โดยPhakpoom Phatchanee


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พร้อมทั้งมอบเครื่องเทอร์โมสแกน และเจลแอลกอฮอล์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม (MKP Model) . ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยความร่วมมือกับชุมชน อันได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตบริการของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งการมาเรียนที่โรงเรียน (On site) และเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัย (Back to healthy school) ซึ่งดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง . โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ติดตามและนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้  (ภาพกิจกรรม)

2 กรกฎาคม 2563 เตียมพร้อมทุกสถานการณ์

โพสต์1 ก.ค. 2563 23:57โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ #กิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยนายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.32 แจ้งขอราชการการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   (ภาพกิจกรรม)

1 กรกฎาคม 2563 " ยินดีต้อนรับ "

โพสต์1 ก.ค. 2563 01:39โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ ( 1 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนะนำข้าราชการใหม่ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ  (ภาพกิจกรรม)

30 มิถุนายน 2563 งานสวัสดีคุณครู" ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ "

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:06โดยPhakpoom Phatchaneeนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวเปิดงานสวัสดีคุณครู “ ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ Inspiring Teacher ” ประจำปีการศึกษา 2563 ทางไกลระบบออนไลน์ . ผอ.สพม.32 กล่าวว่า รายการสวัสดีคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 ในหัวข้อครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการพบกันทางจอภาพ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติและถึงแม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอนาคตแต่ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวิถีชีวิตที่เราเรียกว่า New Normal ภาวะวิกฤต การเมืองสังคมและที่มีผลต่อพวกเรามากที่สุดก็คือกระบวนการ วิธีการทำงาน . การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่งสถานการณ์ระบาดนี้ เป็นตัวเร่งให้เกิดขึ้นเร็ว ซึ่งจริงๆ แล้วการปรับเปลี่ยนนี้ จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน แต่คงต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้นเพื่อเราได้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน . เรื่องแรกที่จะพูดกันก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน ในการประพฤติปฏิบัติงานตามหลักศาสนา พุทธศาสนาคือ อริยสัจ 4 ซึ่ง (ชมวีดีโอ) สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการพบปะครั้งนี้คือ ปัญญา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ในมรรค 8 หมายถึง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ . เพราะรากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง เกิดจากการเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนมีคนไม่เห็นตรงกัน ก็จะทำให้ทะเลาะกัน มีปัญหากัน การทำงานก็ไม่ราบรื่นการพัฒนาคุณภาพก็ไม่เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น ดังนั้น การปรับทัศนคติ (วิสัยทัศน์ ) ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหาร หน่วยงาน องค์กร คนที่มีความเห็นความคิดที่ชอบสบาย ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายก็เกิดปัญหาหนี้สิ้นตามมา ใช้เงินที่ไม่มี ไปซื้อของที่ไม่ต้องการและไปอวดกับคนที่ไม่ชอบ ดังนั้นถ้าเรามีปัญญา คือ ความเห็น ทัศนคติ ความคิดที่ดี เราก็จะประพฤติดีไม่ผิดศีล สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมาสังกัปปะ . หลักธรรมหนึ่ง ที่จะขอพูดในการเป็นผู้บริหารเป็นครูที่ดี มีจรรยาบรรณ คือ สามัคคีธรรม เมื่อเราคิดดีเห็นชอบ ตรงกัน ก็คือ สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา คือต้องรู้จักแบ่งปันความสุข ซึ่งกันและกัน พูดดี ไม่ใช่แบ่งปันความทุกข์ ก่อปัญหา หยิบยืมเงินเพื่อน หนีค้ำประกัน ก็มาจากการมีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นที่ไม่ตรงต่อองค์กรไม่รับวิชาชีพ ขาดจรรยาบรรณ ต่อเพื่อนร่วมงาน . สุดท้ายปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นั้นมีรากเหง้า มาจากทัศนคติและความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ถูกสอบสวน เพื่อดำเนินการทางวินัยหรือถูกสังคมมองไม่เหมาะสม เช่น จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เรื่องการปิดบังความรู้และนำไปติวสอนพิเศษ เพื่อแลกกับผลการเรียนหรือคะแนน ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองหลายราย ขอความกรุณาคุณครูบางท่านที่ยังคิดเช่นนี้ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับคุณครูส่วนใหญ่ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ตามแนวทาง ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  (ภาพกิจกรรม)

29 มิถุนายน 2563 " องค์กรมาตรฐานสากล"

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:04โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ ( 29 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งการเตรียมความพร้อมในการประชุมออนไลน์ " สวัสดีคุณครู " เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในเวลา 13.00 น เพื่อกำหนดรูปแบบและเตรียมการประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  (ภาพกิจกรรม)

25 มิถุนายน 63 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาฯ พร้อมรับนักเรียนเข้าพัก

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:02โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 25 มิถุนายน 63) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมรับการรายงานตัวเข้าหอพักโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 . วันแรกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา มหาสารคามและชัยภูมิ ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมตรวจอาคารหอพักชาย –หญิง ศูนย์อาหารของโรงเรียนตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 . เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยนายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ . โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) รับนักเรียนประเภทประจำทั้งหมด รับนักเรียนในพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และศรีสะเกษ   (ภาพกิจกรรม)

24 มิถุนายน 2563 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2563 00:00โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 24 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมที่ 3 การอบรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนละ 1 คน) . ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมในกิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้วินัยจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน กฎหายจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และกิจกรรมที่ 2 การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน การ Cyberbully การอบรมทางออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นครู จากโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งและโรงเรียนประชานุเคราะห์ 51 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน ช่องทางการอบรม = https://bit.ly/3dox9Qo . “ โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการการสถานศึกษา ขอขอบคุณคณะวิทยากร สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ คลิกรักษ์ใจโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ”  (ภาพกิจกรรม)

23 มิถุนายน 2563 " การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบออนไลน์"

โพสต์30 มิ.ย. 2563 23:59โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวเปิดการอบรม " การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ด้วยระบบออนไลน์ " . ซึ่ง สพม.32 ได้สร้างหลักสูตร “ หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาเป็นลักษณะของครูมืออาชีพ การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี กลุ่มงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันวางรากฐานให้มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เพราะครูคือบุคลากรสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เห็นความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยากให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ครูคือตัวอย่างของเด็กในอนาคต ” . กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูผู้ช่วยจำนวน 71 ราย ที่ต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป . #ติดตามการอบรมได้ที่ https://youtu.be/5dzf2wTw0rQ  (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 1082