ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร6 พ.ค. 62 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ฯ

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:31โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (6 พ.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา "เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" และพสกนิกรบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมประกอบพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:26โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

4 พ.ค. 62 " สพม.32 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร "

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:18โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ นำพระสงฆ์ 69 รูป ออกรับบิณฑบาต โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในพิธี

4 พ.ค. 62 " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 "

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:16โดยPhakpoom Phatchanee
วันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร และบุคลากรในสังกัดได้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอพระไตรปิฎก สรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐสดับปกรณ์ พระราชปริยัตกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมในพิธี

3 พฤษภาคม 2562 " บุรีรัมย์เกมส์ "

โพสต์6 พ.ค. 2562 19:11โดยPhakpoom Phatchaneeวันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 13.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบวาระฝ่ายเลขาฯ สำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “บุรีรัมย์เกมส์” เรื่องการกำหนดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง ร่วมกับฝ่ายเลขาฯ สำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น และพิธีปิดการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขากระโดงสเตเดี้ยม เป็นที่เรียบร้อย สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับฝ่ายเลขาฯ กำหนดสถานที่ศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) อาคาร 17 นวัตปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น อาคาร 17 นวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และระเบียบวาระอื่นๆ

" ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 "

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:45โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 19:07 ]

" กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ "

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:42โดยPhakpoom Phatchaneeนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบของที่ระลึกในกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)

“ คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ”

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:40โดยPhakpoom Phatchanee


นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบประกาศนียบัตรของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อชื่นชมในจิตใจอันเข้มแข็งและเชิดชูเกียรติในฐานะ “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา” ให้แก่ 1. นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. นายประยุทธ โพธิ์วัฒนิ์ ครู รร.ร่วมจิตวิทยา ( ผู้แทนรับมอบ)

" THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019"

โพสต์3 พ.ค. 2562 01:37โดยPhakpoom Phatchaneeนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN นักเรียนโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 ควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูอัจฉรา คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 839