ข่าวกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
30 ก.ค. 63 " ยกระดับนโยบาย "

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:47โดยPhakpoom Phatchanee


สพม.32 เร่งสานต่อนโยบายไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง ไว้ข้างหลังยกระดับคุณภาพการศึกษา . วันนี้ ( 30 ก.ค. 63 ) ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อ.โนนสุวรรณ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ติดตามนโยบายไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง ไว้ข้างหลัง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าปีที่ 3 ในการนำโยบายมาใช้ในการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 . โดยในปีที่ 3 ได้ร่วมและพร้อมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาชาติ  (ภาพกิจกรรม)

29 ก.ค.63 "ประชุมคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่"

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:45โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 29 ก.ค.63) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องการเตรียมการประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 สรุปขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ใหม่ จากข้อมูล10 ก.ค. ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหาร และกำหนดการประเมินสัมฤทธิผลของรอง ผอ.สพท. (ภาพกิจกรรม)

29 กรกฎาคม 2563 ไม่ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:43โดยPhakpoom Phatchanee


'' หลักการสำคัญประการหนึ่ง ที่ จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและ เจริญก้าวหน้าได้แท้จริง คือ การไม่ ทำตัวทำความคิดให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ร่วม งานอย่างจริงใจ '' . พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ . วันนี้ ( 29 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 08.30 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสพม.32 ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ . #กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผอ.สพม.32 แจ้งมาตรการป้องกันโรคไวรัส (covid -19) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนสอน ซึ่งขณะนี้หลายๆ ประเทศเชื้อได้ระบาดรอบสอง ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิม  (ภาพกิจกรรม)

28 ก.ค. 63 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:41โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 18.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์)พร้อมด้วยกลุม่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ โดมอเนกประสงค์สวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  (ภาพกิจกรรม)

28 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:38โดยPhakpoom Phatchanee

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  (ภาพกิจกรรม)

28 กรกฎคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:36โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ โดมเอนกประสงค์ สวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  (ภาพกิจกรรม)

24 กรกฎาคม 2563 "ครูผู้ช่วยยึดจรรยาบรรณ"

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:34โดยPhakpoom Phatchanee


รองผอ.สพม.32 ฝากครูบรรจุใหม่ยึดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู . เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารมัธยม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จำนวน 3 อัตรา ซึ่งประกอบด้วย1.วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวธนาภรณ์ ถาวรนิติภาพ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 2.วิชาเอกพลศึกษา นายอำนาจ ยังวารี โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม และ 3.วิชาเอกพลศึกษา นายจักรกฤษณ์ ปุยะติ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา . นายศุภชัย ภาสกานนท์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ แต่ละคนก็ได้ผ่านการสอนมาหลายปี ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ฝากให้ช่วยดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายร่างกายนักเรียน ยาเสพติด ที่นับว่ามีความรุนแรง ซึ่งปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  (ภาพกิจกรรม)

24 ก.ค.63 ประชุมวางแผนอัตรากำลัง

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:31โดยPhakpoom Phatchanee


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานการประชุมวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ . วันนี้ (24 กค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานการประชุมวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าววัตถุประสงค์ . นายศุภชัย ภาสกานนท์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 . เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตรากำลังที่ครอบคลุม สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลที่ยังไม่เคยปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้งานด้านอัตรากำลัง มีความรู้และซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน . ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านอัตรากำลัง ของแต่ละโรงเรียน จำนวน 66 คน  (ภาพกิจกรรม)

23 ก.ค.63 โครงการหลักในการขับเคลื่อนฯสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:29โดยPhakpoom Phatchanee


วันนี้ ( 23 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ประจำปี 2560 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ได้รับดังนี้ . ระดับทอง ดีเด่น 1. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 2. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา . ผู้บริหาร นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ . ครูผู้รับผิดชอบ นายชยพล แปลงไล นางพรพิศ บุญมี . ระดับเงิน ดีเด่น 1.โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2. โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 3.โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 4.โรงเรียนสองห้องพิทยาคม . ผู้บริหาร นายจันทร เที่ยงภักดิ์ นายธัญวิชย์ ไตรรัตน์ นางสาววรินทร ปัดกอง . ครูผู้รับผิดชอบ นายมิตร ปุเลโต นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ นายสมภพ เกรียรัมย์ นายจรูญ ลาดหนองขุ่น (ภาพกิจกรรม)

1-10 of 1100