ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์30 ต.ค. 2560 01:54โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
                                                      เรื่อง  ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments