ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์4 ก.ย. 2561 18:27โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตราครุฑ
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
011.pdf
(1174k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments