สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ICU

โพสต์16 ส.ค. 2560 00:05โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม แจ้งสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ICU 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.salangpit.com/index2.php

Ċ
226.pdf
(6635k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments