Study in HONG KONG Education Fair

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:26โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่า ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 8 แห่ง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะกรรมการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 
เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฮ่องกงและรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียดการเข้างาน ดังเว็บไซต์และเอกสารแนบ

Ċ
hk.pdf
(482k)
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments