สพฐ.ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลกลาง(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:02โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2562 19:20 ]
                  
             
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายจังหวัดและภาค ผ่านเว็บไซต์ https://edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม - วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครูบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นได้ที่ http://gg.gg/f81of 
ลิงก์กรอกข้อมูล >> https://edc.moe.go.th 
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Comments