สพม.32 เชิญชวนครูเสนอขอรับรางวัล "ครูดีศรี สพม.32"

โพสต์5 มี.ค. 2563 18:18โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 19:40 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จัดโครงการ "ครูดีศรี สพม.32" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฎ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่เคารพยกย่อง เพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และสาธารณชน ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
15 มี.ค. 2563 19:32
Comments