รร.บ้านกรวดวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ

โพสต์21 พ.ค. 2560 20:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สังกัด สพม.32 เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ภาษาเขมตร 1 อัตรา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments