โรงเรียนภัทบพิตร แจ้งปิดภายในสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:12โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งปิดภายในสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ 11 - 19 กันยายน 2560 เนื่องจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 26 กำหนดฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
416.pdf
(558k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments