โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จัดอบรมสัมมนากติกาและการตัดสินฟุตบอล

โพสต์24 ก.ค. 2560 01:15โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จัดอบรมสัมมนากติกาและการตัดสินฟุตบอล
ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 300 บาท
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments