โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประกาศสอบราคาแจ้งปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน

โพสต์21 ส.ค. 2560 22:12โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ประกาศสอบราคาแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (ICU) 
กำหนดยื่นซองสอบในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
สามารถดูรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mpsc.ac.th/2016/index.php

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments