โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์8 มิ.ย. 2560 21:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

    
    ด้วยโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments