โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์20 ก.ค. 2560 20:24โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สมัครออนไลน์
สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่เปิดระบบ
สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังไม่เปิดระบบ

ม.1 และ ม.4 เมื่อหมดเวลาสมัคร แต่ยังสามารถเข้าระบบ ดูข้อมูลได้

ม.1 และ ม.4 เอกสารที่ต้องส่ง โปรดอ่าน
1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบ
2. ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ตามแบบของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ)
3. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/pccbrreg/home

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2560
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
นางนันทวัน คำสียา 091-329-7199
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์  089-845-9025


Ċ
chula.pdf
(185k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments