รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์10 ก.ย. 2560 23:52โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บุรีรัมย์ 
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของสถานศึกษาในสังกัด
ได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/buriram/main.php?filename=index
Ċ
512.pdf
(4424k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments