รายละเอียดตำแหน่งว่างและสถานภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.32 ประกอบการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 1/2562

โพสต์3 ม.ค. 2562 17:41โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments