รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ

โพสต์19 พ.ค. 2560 00:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแขลน รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 สพม.32