รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี' ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562

โพสต์16 ส.ค. 2561 19:19โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

        ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์จะเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ให้กรอกแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติ ส่งไปยังกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.pmca.or.th/thai/
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments