รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์13 ก.พ. 2560 18:30โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

รับสัมคร


Comments