ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:08โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
17 มิ.ย. 2562 01:08
Comments