ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร101ล./27พิเศษ

โพสต์9 ม.ค. 2561 20:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ครุฑ
ด้วยโรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร101ล./27พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments