ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุม โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

โพสต์25 ธ.ค. 2560 00:39โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑ
ตามที่ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และค่าก่อสร้างนั้นในการนี้ ทางโรงรียนถนนหักพิทยคมจึงจัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประประชุมแบบ100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments