ประกวดดนตรี OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1

โพสต์12 มิ.ย. 2560 20:49โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


    
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา และคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments