ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ก.ค. 2561 02:21โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 


Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments