ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์10 พ.ค. 2559 19:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา


Comments