ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์27 พ.ย. 2561 02:23โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)