ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์27 พ.ย. 2561 02:20โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)