ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์27 พ.ย. 2561 02:20โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments