การประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:22 ]

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  
จำนวน  3 โรงเรียนด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Comments