ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์18 มิ.ย. 2563 00:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:35 โดย Phakpoom Phatchanee ]

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  
จำนวน  3 โรงเรียนด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Comments