ประกาศโรงเรียนสตึก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 ม.ค. 2562 20:11โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ประกาศโรงเรียนสตึกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments