ประกาศโรงเรียนสตึก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 ม.ค. 2562 20:11โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


ประกาศโรงเรียนสตึกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)