ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร x ยาว ๘๑๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์24 มี.ค. 2563 00:42โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2563 00:42 ]
Comments